Gizlilik İlkeleri

Gizlilik Sözleşmesi / Politikası

www.Nurkayamobilya.com müşterilerine sunduğu hizmetin kalitesini arttırabilmek amacıyla bazı kişisel bilgileri müşterilerinden talep etmektedir. Nurkaya mobilya bünyesinde saklanan müşteriye ait bilgiler yalnızca Nurkaya mobilya müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek, promosyon, kampanya çalışmalarını planlamak, e-bülten ve e-posta gönderilirken yaşanabilecek sorunlara çözüm getirmek amacıyla kullanılacaktır.

 

Daha fazla bilgi edinmek için Nurkaya mobilya gizlilik politikasını detaylarıyla aşağıda bulabilirsiniz:

 

İşbu gizlilik politikası, internet üzerinde edinilen üye ve ziyaretçi kişisel bilgilerinin ne amaçla kullanıldığını ve bu bilgilerin toplanması, paylaşılması ve korunması prosedürünün işleyişini açıklamaktadır.

 

Gizlilik politikası, üyelik sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üyelik sözleşmesi’nde yer alan tanımlar, aksi belirtilmedikçe işbu gizlilik politikası için de geçerlidir. Üyeler ve/veya ziyaretçiler, www.nurkayamobilya.com 'u ziyaret ederek aşağıdaki maddeleri kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar. Aşağıda yer alan gizlilik politikası hükümlerinin herhangi bir kısmını ya da tamamını kabul etmeyen üyeler ve/veya ziyaretçiler’in www.nurkayamobilya.com'u kullanmamaları gerekmektedir.

 

ÜYE BİLGİLERİNİN TOPLANMASI, KULLANIMI VE İFŞASI

 

Nurkaya mobilya, www.nurkayamobilya.com’da sunulan hizmetlerin kullanımı amacıyla üyeler’e ait bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ad, soyad, elektronik posta adresi, adres, telefon numarası, kredi kartı bilgileri, vb. kişisel bilgileri toplamaktadır.

 

BİLGİLERİN KULLANILMASI VE İFŞASI

 

Site’nin belirli kısımlarının üyeler tarafından kullanılması ve ürün sipariş edilebilmesi için ziyaretçilerin www.nurkayamobilya.com’da yer alan üyelik formunu doldurmaları ve üyelik sözleşmesini kabul etmeleri gerekmektedir. Üyeler, nurkaya mobilya`ya üye olmak için üyelik formunda kendilerine ilişkin talep edilen kişisel bilgilerini ve ayrıca satış işlemi gerçekleştirmek istemeleri durumunda da kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri, teslimat adresi, telefon numarası vb. bilgileri Nurkaya mobilya  ile paylaşacaklardır. Söz konusu kişisel bilgilerin sunulmasının zorunlu olduğu ve talep edilen bilgilerin Nurkaya Mobilya ile paylaşılmaması durumunda üyeler, www.Nurkayamobilya.com'da sunulan hizmetlerin bir kısmından yararlanamayacaklardır.

 

Kişisel Bilgiler, Nurkaya mobilya tarafından www.Nurkayamobilya.com'da sunulan ve iş bu gizlilik politkası’nın ayrılmaz bir parçası olan üyelik sözleşmesinde tanımlanan hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılacak olup, söz konusu bilgiler www.nurkayamobilya.com’un içeriğini, sunulan pazarlama girişim ve hizmetlerini ve piyasa bilgilerini geliştirmek amacıyla şirket içinde de kullanılabilir. Üyeler’in Nurkaya mobilya`ya vermiş oldukları kişisel bilgiler, hizmetin tam ve eksiksiz yerine getirilmesi, satış işleminin gerçekleştirilmesi, üye talepleri ve soruları kapsamında, Nurkaya mobilya tarafından Nurkaya mobilya çalışanları, alt işverenleri ve/veya anlaşmalı olduğu diğer kuruluşlar ile (banka, kargo şirketi, lojistik vb.) paylaşılabilecek ve bunlar tarafından kullanılabilecektir. Bu durumda Nurkaya mobilya, üye’nin kredi kartı bilgilerinin korunması için gerekli önemleri alacaktır. Nurkaya Mobilya, sipariş ve teslimat konularında üyeler ile irtibata geçmek için kişisel bilgilerini kullanabilir ve üye olunmasını müteakip onay için elektronik posta gönderebilir. Ayrıca, Nurkaya mobilya  www.nurkayamobilya.com’un bakımıyla alakalı duyuruları elektronik posta yoluyla yapabilir.

 

Nurkaya mobilya, kişisel bilgileri devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi gibi durumlarda, kanuni ve yasal sebeplerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşları ile paylaşabilir. Nurkaya Mobilya, kullanım şart ve koşullarına uyulmasını sağlamak, kendisinin ve üçüncü kişilerin haklarını korumak amacıyla da kişisel bilgileri paylaşabilir.

 

ÇEREZLER (COOKIES) VE DİĞER TEKNOLOJİLER

 

“Çerezler” www.nurkayamobilya.com’a erişim için kullanılan bilgisayarın ana belleğindeki bir karakter dizisi içeren küçük dosyalardır. Üyeler, tarayıcılarında uygun ayarları seçerek çerezlerin kullanımına izin verebilir ya da kısıtlayabilirler. Nurkaya mobilya, üyeler’in sipariş vermeleri ve vermiş oldukları siparişlerin satın alınmasını sağlamak amacıyla "çerezler" kullanmaktadır. Bu sebeple, üyeler’in çerezleri kısıtlamaları halinde, www.nurkayamobilya.com’un tüm özel linklerinden faydalanmaları mümkün olmayacaktır.

 

BİLGİLERİN KORUNMASI

 

Üye’nin her türlü kişisel bilgisi, www.nurkayamobilya.com tarafından hizmetin sunumu amacıyla saklı tutulur. Nurkaya mobilya, kişisel bilgilerin korunması amacıyla, gerekli her türlü güvenlik önlemini alacak ve uygulayacaktır. Söz konusu güvenlik prosedürü, bilgilerin saklanmasını, erişilebilirliğini ve gizliliğini kapsamaktadır. Ancak üye, internetin çok güvenli bir ortam olmadığını kabul etmektedir.

 

Nurkaya mobilya, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek adına, www.nurkayamobilya.com’da sunulan hizmetleri ve toplanan bilgileri denetlemek üzere üçüncü kişiler tayin edebilir. nurkayamobilya, bu üçüncü kişilere kişisel bilgilerin kullanımı için herhangi bir yetki vermemektedir. nurkayamobilya'nin, üçüncü kişilerin haksız kişisel bilgi ifşasından doğacak hukuki sonuçlar açısından herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

SİTE VE BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ

 

Üyeler, www.nurkayamobilya.com'u ziyaret ederek aşağıdaki maddeleri kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar Nurkaya mobilya, işbu gizlilik politikası ile ilgili her zaman değişiklik yapabilir. Yapılan değişiklikler, söz konusu değişiklikleri içeren gizlilik politikası’nın www.nurkayamobilya.com'da yayınlanması ile geçerlilik kazanır. Gizlilik politikası’nda yapılan değişikliklerden haberdar olmak tamamen üye’nin sorumluluğundadır. Üye’nin değişikliği içeren gizlilik politikası’nı www.nurkayamobilya.com'a yüklenmesi sonrasında www.nurkayamobilya.com'u kullanmaya devam etmesi, söz konusu değişikliği kabul ettiği anlamına gelir.

 

Site’de bulunan kişisel bilgileri, nurkayamobilya iletişim kampanyaları (elektronik posta, bülten.vs.) dahilinde üyeler’e bilgi vermek amacıyla kullanılabilir. Üyeler, bahse konu olan tanıtımlardan haberdar olmak istemezler ise, diledikleri zaman  info@nurkayamobilya.com.tr  adresine elektronik posta göndererek bu aktiviteyi durdurmak istediklerini bildirmek zorundadirlar.

 

İLETİŞİM

 

Üyeler site ya da gizlilik politikası ile ilgili her türlü görüşü info@nurkayamobilya.com.tr  adresinden nurkaya mobilya'ya ulaştırabilirler.

 

DIŞ BAĞLANTILAR

 

Bu gizlilik politikası sadece Nurkayamobilya'nin üyelerden veya ziyaretçilerden topladığı veya edindiği bilgilerin kullanılmasını ve açıklanmasını düzenlemektedir. nurkayamobilya'nin üçüncü kişilerin www.nurkayamobilya.com’a koymuş olduğu hiçbir bağlantıdan (linkten) ötürü sorumluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu bağlantıların kullanımından ötürü oluşan risk, üye’nin kendisine aittir ve eğer varsa üçüncü kişinin gizlilik politikası kapsamındadır.

 

ÇEVRİMDIŞI BİLGİ TOPLANMASI, KULLANIMI VE İFŞASI

 

Nurkaya mobilya tarafından toplanan kişisel bilgilerin çoğunluğu çevrim içi olarak toplanmaktadır. İşbu gizlilik politikası, sadece çevrimiçi (online) toplanan bilgiler için geçerlidir.